Monthly Archives :

sierpień 2021

Dieta i ryczałty przechodzą do historii

Dieta i ryczałty przechodzą do historii 1200 720 BFI

Wraz z kolejnymi zapisami znajdującymi się w Pakiecie Mobilności diety i ryczałty kierowców przechodzą do historii. Tym samym przestaną być zaliczane do zagranicznych płac minimalnych, a stosowanie tego typu uposażeń stanie się obowiązkiem w transporcie kabotażowym czy trójstronnym.

Zmiana w przepisach kończy system, w którym do podstawy wypłacane były dodatki. Zgodnie z przewidywaniami rząd zezwalając na zniesienie diet i ryczałtów spowodowałby wypłacanie przez przewoźników pełnego wynagrodzenia. Potwierdzeniem stanu rzeczy jest projekt opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

W nowym zapisie wybrzmiewa, że kierowca odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy. Akceptacja proponowanego projektu oznaczać będzie brak zwrotów wydatków za podróż, czyli w praktyce bazą dochodu stanie się wynagrodzenie pozbawione nieoskładkowanych dodatków. Przełoży się ono na zwyżkę w puli składek emerytalnych oraz zdrowotnych pracowników, jednocześnie zwiększając koszt zatrudnienia z jakim przyjdzie się zmierzyć pracodawcom.

Dotychczas podstawowa pensja płacona była w wysokości najniższej krajowej wynoszącej 2060 zł netto, co po dodaniu podatków i składek tworzyło 2800 brutto, stanowiąc podstawę naliczania chorobowego i emerytury. Pomoc w uzyskaniu godziwego 7 000 zł na rękę „oferowały” nieopodatkowane i nieoskładkowane diety i ryczałty, które często wynoszą 5 000 zł, tworząc dla pracodawcy koszt zatrudnienia od najniższej pensji, w efekcie czego pojedynczy kierowca oznaczał „wydatek” 8 350 zł.

Wraz z nowym kwota na rękę będzie identyczna, jak pensja netto, co przy przykładowych 7 000 zł oznaczać będzie, że po naliczeniu świadczeń jest to 9 800 brutto, od której to naliczone zostaną emerytura i zwolnienia chorobowe. Analizując koszt zatrudnienia wyniesie on 11 800 zł, co stanowi 40 % więcej z firmowej kasy, z perspektywą, że kierowca na emeryturze dzięki tej „podwyżce” być może zdoła się udać na jakiekolwiek all inclusive, bo nad Bałtyk przez paragony grozy wciąż jednak nie wystarczy.

BFI należy do najszybciej rozwijających się firm w branży transportu, spedycji i logistyki na Pomorzu. Spółka działająca w sektorze TSL skoncentrowała swoją uwagę na skuteczności w dowożeniu rezultatów dbając o najwyższy poziom satysfakcji współpracujących z nią Klientów i Partnerów, dla których realizuje dostawy w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej.

Powstała w 2011 roku w Gdyni odpowiedzialnie i z zaangażowaniem świadczy usługi w trzech kluczowych specjalizacjach: ładunków sypkich, spaletyzowanych towarów neutralnych oraz w transporcie kontenerów morskich przy wykorzystaniu floty 150 samochodów własnych i kontraktowych.

Największym sukcesem BFI jest 30 osobowy zespół zaangażowanych specjalistów – doświadczonych i skutecznych w przewozach całopojazdowych, w transporcie kontenerów i specjalistycznych ładunków ADR w tym towarów sypkich z wykorzystaniem ruchomych podłóg i ładunków wymagających transportu w temperaturze kontrolowanej; zapewniając Partnerom najwyższy poziom obsługi, dzięki wiedzy wspartej technologią i nowoczesnym sprzętem.

Założycielami BFI są pan Łukasz Perkowski i pan Piotr Ostromęcki.

Historia samochodu ciężarowego

Historia samochodu ciężarowego 1200 720 BFI

Początek historii samochodu ciężarowego nierozerwalnie łączy się z „osobówką” Drogi obu aut rozeszły się na dobre w XX wieku, kiedy to przed transportem drogowym zostały postawione znacznie większe wymagania. Nie były to jednak pierwsze próby, bo eksperymentów związanych z przewozem ładunków dokonywano już XVIII wieku, wykorzystując z mniejszym lub większym skutkiem pojazdy silnikowe.

Bez potrzebnych ludzkości ciężarówek historia mogła potoczyć się inaczej – prekursorem przed I Wojną Światową była ciężarówka Albion, wykorzystywana skutecznie w działaniach wojennych powodując znaczny wzrost produkcji pojazdów w ten sposób użytkowych.

Gdy wojna się skończyła na placu boju pozostały samochody. Nadmiar wojskowych ciężarówek sprzedano tworząc tym samym silną gałąź transportu drogowego. Jak podkreślają historycy typowe ciężarówki zaczęto produkować dopiero pod koniec lat dwudziestych XX wieku, postrzegając je jako transport uzupełniający, który z roku na rok stawał się coraz bardziej zaawansowany technologicznie. Standardem w wyposażeniu stał się napęd łańcuchowy i pełne gumowe opony. Zjeżdżające w 1928 z taśmy produkcyjnej Volvo zapoczątkowało nowe rozdanie z wałem napędowym, pneumatycznymi oponami i z w pełni zabudowaną kabiną kierowcy. Początkowo niewygodną, bo konstruktorzy kładli nacisk na ładowność pojazdu, a nie komfort prowadzącego. To musiało się zmienić wraz z wydłużeniem się tras, a tym samym czasu, jaki kierowca spędzał w pojeździe, więc samochody doposażono w urządzenia wspomagające układy sterowania.

Czas przełomu to lata 50 ubiegłego stulecia.  Silniki benzynowe zastąpiono wydajnymi wysokoprężnymi, a ich pojawienie przyczyniło się do powstania cięższych i dłuższych zestawów drogowych. Najbardziej znaną ciężarówką okazał się model Titan wprowadzony w 1951 roku, ponieważ był pierwszym posiadającym pod maską silnik z turbodoładowaniem.

W następnej dekadzie trudno było już sobie wyobrazić świat bez ciężarówek. Naprzeciw wyszła infrastruktura dróg umożliwiająca szybki i wydajny transport drogowy. Pojawiły się kabiny z certyfikatami bezpieczeństwa oraz miejsca umożliwiające nocleg dla kierowcy.

Na bazie tych doświadczeń lata 80 zaowocowały znaczącymi zmianami w konstrukcji. Produkowano ciężarówki większe, kładąc jednocześnie nacisk by nie były szkodliwe dla środowiska naturalnego. W ślad za nimi pojawiły się rozwiązania informatyczne, które z roku na rok poprawiały efektywność i bezpieczeństwo przewozów, dzięki coraz bardziej zaawansowanym narzędziom stworzonym by być w służbie człowiekowi.

BFI należy do najszybciej rozwijających się firm w branży transportu, spedycji i logistyki na Pomorzu. Spółka działająca w sektorze TSL skoncentrowała swoją uwagę na skuteczności w dowożeniu rezultatów dbając o najwyższy poziom satysfakcji współpracujących z nią Klientów i Partnerów, dla których realizuje dostawy w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej.

Powstała w 2011 roku w Gdyni odpowiedzialnie i z zaangażowaniem świadczy usługi w trzech kluczowych specjalizacjach: ładunków sypkich, spaletyzowanych towarów neutralnych oraz w transporcie kontenerów morskich przy wykorzystaniu floty 150 samochodów własnych i kontraktowych.

Największym sukcesem BFI jest 30 osobowy zespół zaangażowanych specjalistów – doświadczonych i skutecznych w przewozach całopojazdowych, w transporcie kontenerów i specjalistycznych ładunków ADR w tym towarów sypkich z wykorzystaniem ruchomych podłóg i ładunków wymagających transportu w temperaturze kontrolowanej; zapewniając Partnerom najwyższy poziom obsługi, dzięki wiedzy wspartej technologią i nowoczesnym sprzętem.

Założycielami BFI są pan Łukasz Perkowski i pan Piotr Ostromęcki.

Zmiany w przepisach ADR

Zmiany w przepisach ADR 1200 720 BFI

Choć na pozór wydaje się, że nowelizacja przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych oznacza raczej kosmetyczne zmiany warto mieć na uwadze, że obowiązująca dotychczas umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dniem wejścia regulacji przestała być europejską zmieniając nazwę na „Umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)”.

Przyczyna transformacji jest prozaiczna, ponieważ do umowy lub jej ratyfikacji zdecydowały się przystąpić kraje spoza Europy takie, jak Uzbekistan czy Nigeria.

Regulacja została uzupełniona o cztery aktualne pozycje w wykazie towarów niebezpiecznych, określone nowymi numerami UN, spośród których trzy dotyczą klasy 1, zaś jedna klasy 6.2.

Zmiana umożliwia również wyłączenie spod przepisów o ADR niektórych urządzeń. Są to między innymi rejestratory danych i urządzenia do śledzenia ładunku przymocowane do/lub umieszczone w sztukach przesyłki, opakowaniach zbiorczych, kontenerach lub przedziałach ładunkowych pojazdów. Towary niebezpieczne, jak akumulatory litowe, czy ogniwa paliwowe w nich zawarte mają spełniać wyłącznie następujące warunki:

– urządzenia są używane lub przeznaczone do użytku podczas przewozu;

– towary niebezpieczne w nich zawarte (np. akumulatory litowe, ogniwa paliwowe) muszą spełniać obowiązujące wymagania ADR;

– urządzenia powinny wytrzymywać wstrząsy i obciążenia występujące w normalnych warunkach przewozu.

Jeżeli urządzenia te przewożone są jako przesyłka, wymagane jest zastosowanie wobec nich wszystkich przepisów ADR uzupełnionych nadaniem właściwej nazwy przewozowej wynikającą z wykazu towarów niebezpiecznych.

Do klasy 2 dodano UN 3549 dla coraz częściej transportowanych odpadów medycznych w kategorii A rozumianej jako zakaźna dla ludzi i stała oraz UN zakaźny tylko dla zwierząt również stały.

Oprócz tego warto mieć na uwadze, że oznaczenia na sztuce przesyłki wykonane zgodnie z wymaganiami, ale odnoszące się do rodzaju sztuki przesyłki, które nie dotyczą numeru UN i prawidłowej nazwy przewozowej aktualnie przewożonej przesyłki powinny być usunięte lub zakryte. Znak dla akumulatora litowego może być również kwadratowy, a nie jak dotąd wyłącznie prostokątny. Z kolei pojazd nie może być używany do przewozu towarów niebezpiecznych po dacie wygaśnięcia ważności świadectwa, dopóki nie będzie miał ważnego świadectwa dopuszczenia.

BFI należy do najszybciej rozwijających się firm w branży transportu, spedycji i logistyki na Pomorzu. Spółka działająca w sektorze TSL skoncentrowała swoją uwagę na skuteczności w dowożeniu rezultatów dbając o najwyższy poziom satysfakcji współpracujących z nią Klientów i Partnerów, dla których realizuje dostawy w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej.

Powstała w 2011 roku w Gdyni odpowiedzialnie i z zaangażowaniem świadczy usługi w trzech kluczowych specjalizacjach: ładunków sypkich, spaletyzowanych towarów neutralnych oraz w transporcie kontenerów morskich przy wykorzystaniu floty 150 samochodów własnych i kontraktowych.

Największym sukcesem BFI jest 30 osobowy zespół zaangażowanych specjalistów – doświadczonych i skutecznych w przewozach całopojazdowych, w transporcie kontenerów i specjalistycznych ładunków ADR w tym towarów sypkich z wykorzystaniem ruchomych podłóg i ładunków wymagających transportu w temperaturze kontrolowanej; zapewniając Partnerom najwyższy poziom obsługi, dzięki wiedzy wspartej technologią i nowoczesnym sprzętem.

Założycielami BFI są pan Łukasz Perkowski i pan Piotr Ostromęcki.

Terminal Baltic Hub 3 powstanie w Gdańsku

Terminal Baltic Hub 3 powstanie w Gdańsku 1200 720 BFI

Na terenie gdańskiego portu powstanie Terminal Baltic Hub 3. Będzie to trzecie nabrzeże głębokowodne, jakim już niebawem poszczyci się DTC Gdańsk.

Dzięki planowanej inwestycji region zaznaczy swoją silną pozycję w Europie, ponieważ DTC Gdańsk stanie się tym samym jednym z największych terminali kontenerowych na Starym Kontynencie. Przełomowy krok i kolejna inwestycja pozwolą wybudować największy port przeładunkowy na Bałtyku w myśl koncepcji uporządkowanego hubu transportowo-logistycznego na północy kraju.

Rozwój DTC Gdańsk znacznie zwiększy możliwości przeładunkowe. W opinii ekspertów wzrost o 1,5 mln TEU umożliwi przeładowanie 4,5 TEU rocznie, dzięki mierzącemu 717 m nabrzeżu głębokowodnemu o głębokości 18 m z placem o powierzchni 36 ha. Przedsięwzięcie, którego koszt całkowity wyniesie 2 mld złotych powstanie w całości na wodzie, podczas gdy jego zabudowa przylegająca do T1 pozwoli kontynuować działania z dala od plaży. Jest to kolejny dowód, że DCT Gdańsk i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk są inwestorami o dużej świadomości związanej ze środowiskiem, którzy potrzeby lokalnej społeczności stawiają zawsze na pierwszym miejscu – plaża Stogi pozostanie nietknięta i dostępna dla odwiedzających, jak również wdrożone zostaną środki zapobiegawcze w celu ochrony życia morskiego i siedlisk na terenie hubu.

Jak podkreśla Charles Baker, dyrektor zarządzający DCT Gdańsk na tą chwilę DCT Gdańsk jest terminalem na miarę XXI wieku, a budowa Baltic Hub-u 3 pozwoli wprowadzić nowoczesne technologie niskoemisyjne, których zastosowanie już na etapie projektu napawa dumą. Nowy terminal nie tylko wzbogaci ofertę usługową adresowaną do klientów, ale co istotne stanowić będzie impuls do pozyskiwania kolejnych świadczeń i sojuszy żaglowych, jednocześnie mając znamienny wpływ na rozwój gospodarczy Polski i sąsiednich krajów.

Oznacza to, że gdański Port na dobre zagości w europejskiej ekstraklasie, powodując, że handlowe okno na świat otworzy się jeszcze szerzej. Rozpoczęcie budowy terminalu Baltic Hub 3 zaplanowano na II połowę 2022 r., uruchomienie przewidziane jest w połowie 2024 r. W planach jest również budowa czwartego nabrzeża DCT. To daje nadzieje, że wraz z prowadzonymi inwestycjami udrożnione zostaną drogi prowadzące do portu wraz z efektywnymi rozwiązaniami kolejowymi.

BFI należy do najszybciej rozwijających się firm w branży transportu, spedycji i logistyki na Pomorzu. Spółka działająca w sektorze TSL skoncentrowała swoją uwagę na skuteczności w dowożeniu rezultatów dbając o najwyższy poziom satysfakcji współpracujących z nią Klientów i Partnerów, dla których realizuje dostawy w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej.

Powstała w 2011 roku w Gdyni odpowiedzialnie i z zaangażowaniem świadczy usługi w trzech kluczowych specjalizacjach: ładunków sypkich, spaletyzowanych towarów neutralnych oraz w transporcie kontenerów morskich przy wykorzystaniu floty 150 samochodów własnych i kontraktowych.

Największym sukcesem BFI jest 30 osobowy zespół zaangażowanych specjalistów – doświadczonych i skutecznych w przewozach całopojazdowych, w transporcie kontenerów i specjalistycznych ładunków ADR w tym towarów sypkich z wykorzystaniem ruchomych podłóg i ładunków wymagających transportu w temperaturze kontrolowanej; zapewniając Partnerom najwyższy poziom obsługi, dzięki wiedzy wspartej technologią i nowoczesnym sprzętem.

Założycielami BFI są pan Łukasz Perkowski i pan Piotr Ostromęcki.

Szwajcarska podwyżka

Szwajcarska podwyżka 1200 720 BFI

Decyzją szwajcarskiej Rady Federalnej wraz z początkiem bieżącego roku zmienione zostało rozporządzenie dotyczące opłat, które zobowiązani są ponosić kierowcy pojazdów ciężkich (HVF). Nowość uzależniona została od wydajności samochodów i poskutkowała podwyżką w taryfikatorze, który wszedł w życie z dniem 1 lipca.

Tym samym decyzją Rady zmieniła się klasyfikacja starszych samochodów ciężarowych – oznacza to, że w tej chwili średnie kategorie Euro IV i Euro V dołączyły do najdroższej grupy w obszarze HVF. Zmiany finalizuje wycofanie istniejącego od 2011 roku 10 % rabatu, z którego korzystać mogły samochody z grup Euro II i Euro III wyposażone w filtry cząstek stałych.

Nowy taryfikator dla przewoźników poruszających się w Szwajcarii przedstawia się następująco: w kategorii I norma emisji spalin Euro od 0 do 5 oznacza opłatę w wysokości 3,10 rappenów za tonokilometr, w II z identyczną normą emisji spalin zapłacimy 2,69 rappenów*, za to dla grupy III z normą Euro 6 przewidziano 2,28 rappena.

*rappen 1/100 CHF

BFI należy do najszybciej rozwijających się firm w branży transportu, spedycji i logistyki na Pomorzu. Spółka działająca w sektorze TSL skoncentrowała swoją uwagę na skuteczności w dowożeniu rezultatów dbając o najwyższy poziom satysfakcji współpracujących z nią Klientów i Partnerów, dla których realizuje dostawy w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej.

Powstała w 2011 roku w Gdyni odpowiedzialnie i z zaangażowaniem świadczy usługi w trzech kluczowych specjalizacjach: ładunków sypkich, spaletyzowanych towarów neutralnych oraz w transporcie kontenerów morskich przy wykorzystaniu floty 150 samochodów własnych i kontraktowych.

Największym sukcesem BFI jest 30 osobowy zespół zaangażowanych specjalistów – doświadczonych i skutecznych w przewozach całopojazdowych, w transporcie kontenerów i specjalistycznych ładunków ADR w tym towarów sypkich z wykorzystaniem ruchomych podłóg i ładunków wymagających transportu w temperaturze kontrolowanej; zapewniając Partnerom najwyższy poziom obsługi, dzięki wiedzy wspartej technologią i nowoczesnym sprzętem.

Założycielami BFI są pan Łukasz Perkowski i pan Piotr Ostromęcki.

Bądźmy w kontakcie

  BFI Sp. Z o.o. Sp. K.
  al. Zwycięstwa 173
  81-521 Gdynia, Polska

  NIP: 5862323399
  Regon: 368414044

  Back to top
  Ustawienia prywatności

  Podczas odwiedzania naszej strony internetowej może ona przechowywać informacje za pośrednictwem przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Warto zauważyć, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na wrażenia z naszej strony internetowej i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.

  Kliknij, aby włączyć / wyłączyć kod śledzenia Google Analytics
  Kliknij, aby włączyć / wyłączyć Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Kliknij, aby włączyć / wyłączyć osadzanie wideo.
  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.