Polityka prywatności - BFI

Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies Użytkowników strony internetowej www.bfi.pl prowadzonej przez BFI Sp. z o.o. (dalej BFI).

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BFI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 173, 81-521 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001071382, NIP: 5862323399 , REGON: 368414044, kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: 58 690 73 85 (połączenie z zespołem ADM) oraz pod adresem e-mail: daneosobowe@bfi.pl

§1
Zbieranie danych

Celem zbierania danych osobowych przez BFI jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana,
wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego z Użytkownikiem. BFI przetwarza dane:

1. Użytkowników kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu
kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
2. Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – w celu
przesyłania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

BFI przetwarza następujące (podane dobrowolnie) dane osobowe Użytkowników:

1. imię i nazwisko;
2. adres poczty elektronicznej;
3. treść wiadomości.

§2
Pliki cookies

BFI na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli
krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy innym urządzeniu
Użytkownika.
Cookies mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych
podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google Analytics).
Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza używanie cookies w urządzeniu. Pliki cookies
nie muszą być zapisywane na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając
z przeglądarki internetowej.

§3
Cele wykorzystania i rodzaje plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

-dostosowania stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych;
-personalizacji treści wyświetlanych dla danego Użytkownika serwisu;
-tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez
Użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];
-utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na każdej
podstronie serwisu;
-zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika strony internetowej.
Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.
Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej
i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej.
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do zapamiętania
wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu.
„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, optymalnie
dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.
Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich
osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz
Użytkownika określonych funkcji.

§4
Prawo do wycofania zgody

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, którą Użytkownik w każdej chwili
może cofnąć. W tym celu wystarczy napisać e-mail na adres: daneosobowe@bfi.pl

Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do tego momentu
było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać te dane osobowe i jej odwołanie
nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.